This is a free Purot.net wiki
  • View:

Opetussuunnitelmasta toteutussuunnitelmaan

Opetussuunnitelma ohjaa opetuksen käytännön toteutusta

 

Koulutusalakohtaiset opetussuunnitelmat ohjaava opetuksen käytännön toteutusta. Toteutussuunnitelmiin avataan mitä ammatillista osaamista kunkin opintojakson suorittaminen edellyttää. Osaamisvaatimukset avataan käytännön työtehtäviksi, joita tekemällä ja opitaan ja osaamisvaatimukset saavutetaan.

Yhteisiä teemoja toteutussuunnitelmissa ovat oman alan käytännön työtehtävät ja omaan alaan tutustuminen esimerkiksi yritysvierailuilla. Opetuksen toteutusympäristöt ovat  perinteisen luokkahuoneen ulkopuolella, kuten työsaleissa, keittiössä, kahvilassa, projekteissa, rakennustyömailla, tapahtumissa  ja yrityksissä. 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Kokeiluhankkeemme on osoittanut, että varsinainen työtehtävä toimii varsinaisessa työympäristössä mutta analyysi ja purku sekä kehittävä vaihe on syytä suorittaa luokassa.
anonymous   (12.11.2012 01:15)
  Reply
1
Likers
kaijamattila