This is a free Purot.net wiki
  • View:

Ammattiin oppimisen lähtökohdat

Oma halu, into päästä tekemään ja kiinnostus ovat otollinen lähtökohta oppimiselle. Ammatillisen opetuksen haasteena on vastata nuorten odotuksiin ammatillisesta koulutuksesta. Opiskelijoiden ennakko-odotuksenaan on päästä tekemään käsillään ja saada onnistuneita oppimiskokemuksia. Toistuessaan positiiviset kokemukset vahvistuvat ja muodostavat onnistuneen oppimisen kehän. Se on kuin itseään toteuttava ennustus opiskelijan sitoutumiselle ja opintojen onnistumiselle.


 


 

Peruskoulun päättävä nuori valintojen edessä

 

Nuori valitsee ammatillisen koulutuksen koska:
- koska haluaa käytännönläheiseen koulutukseen
odottaa että pääsee tekemään käsillään
haluaa valmistua nopeasti ammattiin ja päästä työelämään ja hankkimaan

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username