This is a free Purot.net wiki
  • View:

Etusivu

Learninig by doing - tekemällä ammatin oppiminen

Learning by doing – tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

 

Oppimisymäpäristöhanke tavoitteena pedagogiikan ja didaktiikan kehittäminen, jossa keskeistä on ilmiöperusteinen oppiminen, tekemällä oppiminen ja kokemuksellinen oppiminen.  Tekemällä oppimista oppilaitoksessa, työelämän kaltaisissa oppimisympäristöissä, sekä työssäoppimispaikoissa dokumentoidaan sosiaalista mediaa hyödyntäen. Pilottiryhmissä otetaan opiskelussa hyötykäyttöön jo olemassa olevat mobiililaitteet kuten puhelimet, sekä hankitaan tabletteja.

Tavoitteenamme on kuvata ja mallintaa Learnig by doing – ammatin opiskelu työvaltaisesti tekemällä  opetussuunnitelmasta toteutussuunnitelmaksi. Tarkoituksena luoda laajemminkin ammattiopistoissa sovellettavaa mallia, jossa opetuksen yhteistoiminnallinen opetuksen toteutuksen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat yli koulutus- ja oppiainerajojen.

Toteutussuunnitelmassa kuvataan ammattitaitovaatimukset, opiskeltavat asiat ja miten opetus pedagogisesti toteutetaan; opetusmenetelmät ja ohjaus. Ammattitaitoa täydentävien aineet integroidaan ammatillisten aineiden opiskeluun ilmiöperusteisesti,  jatkumona perusopetukselle.  

Tablettien, puhelinten, sosiaalisen median keinoin opiskelija tallentaa ja kerää tekemistään kuvien, videoiden ja tekstin muodossa blogiin. Tavoitteena yhteistoiminnallinen oppiminen jossa opiskelija, opiskelutoverit ja ohjaaja voivat käyttää aineistoa reflektoivaan oppimiseen, osaamisen arviointiin. Samalla kertyy sähköinen portfolio jota opiskelija voi käyttää työnhaussa osaamisensa esittelyyn.

Verkotutaan muiden opetuksenkehittämishankkeiden kanssa. Tutustutaan käynnissä oleviin hankkeisiin ja päättyneiden hankkeiden tuotoksiin ja hyödynnetään niissä saatuja kokemuksia.

Hankkeeseen kuuluu tutustuminen toisiin hankkeisiin, toimintaympäristöihin ja hyviin käytänteisiin vastavuoroisesti. Näin hankkeen pedagoginen kehittäminen tapahtuu Learning by doing -hengessä.

Kuvaus

1
Likers
kaijamattila

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Halutetessasi voit rekisteröityä käyttäjäksi!
kaijamattila   (08.11.2012 16:48)
  Reply

kaijamattila vastaa anonyymille.
Kylläpä kuulostaa hyvinkin tekemällä oppimiselta. Taitoja opitaan tekemällä ja tekminen herättää tiedon tarpeen. Silloin ollaan ilmiöperustaisen oppimisen äärellä, lähdetään liikkeelle kokonaisuuksista. Vasemalla sivukartta pedagogiset lähtökohdat alla lisää ilmiöperustaisesta oppimisesta.
kaijamattila   (08.11.2012 16:47)
  Reply

Opetan Virossa alalla, jossa ei ole vahvistettua opetussuunnitelmaa eikä edes käsitystä siitä mitä alan opetuksen pitäisi sisältää. Niinpä viimeisen vuoden kokeilukouluni onkin perustunut tilannelähtöiselle opetustilanteille, jotka on videoitu, analysoitu ja joiden avulla on rakennettu opintojen sisällöt.
Opiskelijat harjoittelevat myös ammattia ns. kylmäharjoituksilla, jotka videoidaan ja analysoidaan. Sitten lähdemme etsimään ideaali suoritusta ja seuraava harjoitus on jo ns. lämmin harjoitus, joka videoidaan ja anlysoidaan. Muutamien harjoitusten jälkeen oppilas on löytänyt oman ammatillisen osaamisensa.
Kelpaisiko nämä Learning by doing - menetelmään?
anonymous   (07.11.2012 01:35)
  Reply