This is a free Purot.net wiki
  • View:

Työvaltiaset oppimisympäristöt

Työelämän kaltaiset oppimisympäristöt

 

Ammattiopisto Nurmeksessa on kehitetty ammatillisen opetuksen toteutusta toiminnalliseksi -  työvaltaiseksi. Tarkoituksena on, että käytännön tekemisellä toteutettu ammatin opiskelu johtaisi vahvempaan sitoutumiseen opiskeluun ja tuottaisi parempia tuloksia – ammattilaisia työelämään. Ennakko-oletuksena on, että koko opiskelu sujuisi paremmin, kun opiskelu alusta asti on käytännön läheistä ja vastaa opiskelijan ennakko-odotuksia ja käsitystä ammatillisesta koulutuksesta. Päämäärä on, että tekemällä oppiminen – toiminnallisuus tukee opiskelijoiden sitoutumista ja ammatillisen kasvun prosessia.

Piece of Cake - monipuolinen työvaltainen oppimisympäristö

 

Harjoitusyritys Piece of Cake – kahvio toiminnallisena oppimisympäristönä.

Kahviossa opiskellaan monipuolisesti liiketalouden ja matkailu- ja ravitsemusaln opintoja  tekemällä käytännön työtehtäviä. Liiketalouden pakolliseen tutkinnonosaan "Asiakaspalvelu" sekä koulutusohjelma opintojen "Asiakaspalvelu ja myynti" kahvio ovat monipuolinen toimintaympäristö. Tätä täydentää seinän takana oleva visuaalisen markinnoinin oppimisympäritö somistamo laitteineen mahdollistaen visuaalisenviestinnän käytännön läheisen oppimisen.

1
Likers
AnuK1

ATTO -aineita autohallissa, rakennuksella, opetuskeittiössä ja kahviossa

 

Nykyinen tietotekniikka ja opetusvälineet mahdollistavat myös teorian tuomisen työsaleihin. Mahdollisuuksia on myös ammattitaitoa täydentävien aineiden opiskeluun käytännön läheisesti, esimerkiksi vieraan kielen opiskelua työtehtävien yhteydessä. Ammatillista sanastoa on luontevaa opiskella työn ja työvälineiden äärellä, samoin kuin keskustella opettajan ja opiskelutovereiden kanssa.

Tässä tieto ja toiminta kietoutuvat erottamattomasti yhteen. Kyseessä on holistinen näkemys oppimisesta ja opettamisesta, jossa kaikki aineet tulisi opettaa osana suurempaa kokonaisuutta. Tässä on  yhteyksiä ilmiöpohjaiseen opetukseen ja opiskeluun, jossa oppimisen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todelliset ilmiöt. Ilmiöitä tarkastellaan kokonaisuuksina aidoissa konteksteissa, ja tietoja ja taitoja opetellaan oppiainerajat ylittäen laajempina kokonaisuuksina.

Englantia työvaltaisissa oppimisympäristöissä

Englannin opettaja Jussi Nyblom vetää haalarit jalkaan ja pistää suikan päähän ja on "katu-uskottava" niin metallihallin CNC-sorvin kuin auton konepellin alla. Keskustelua käydään työkoneista, työmenetelmistä ja näin kynnys vieraan kielen käyttöön on monille opiskelijoille matalampi kuin perinteisessä luokkahuoneessa.

Hybridiauton saloihin tutustuttiin oppilaitoksen avoimien ovien päivinä ja tekemällä oppiminen tehtiin näkyväksi. Englannin opettaja keskustelee autonasentajaksi opiskelevien poikien kanssa.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username